Rozpoczynając pracę na stanowisku inspektora BHP należy pamiętać, że jest to najniższe stanowisko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponad inspektorami stoją starsi inspektorzy, specjaliści ds. bhp, starsi specjaliści i główni specjaliści. O ile na stanowisko inspektora, inspektor BHP Rzeszów, dostać się mogą osoby z wykształceniem średnim i uprawnieniami BHP, o tyle każde kolejne stanowisko związane jest z coraz większymi wymaganiami rekrutacyjnymi.

6Jak wspomniano, inspektorem BHP może zostać osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa pracy. Starszym inspektorem BHP może z kolei być pracownik, który posiada zawód technika bhp oraz 3-letni staż pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na stanowisko specjalisty BHP może dostać się osoba, która posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP, a także co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z BHP. Wymagania dotyczące stanowiska starszego specjalisty są bardzo podobne do tych związanych ze specjalistą BHP, tyle tylko, że wymaganym okresem stażu są 3 lata. Z kolei, główny specjalista to pracownik, który w branży bezpieczeństwa i higieny pracy przepracował co najmniej 5 lat i oczywiście posiada wykształcenie wyższe.

 Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *