Starszy inspektor

Inspektor BHP > Oferty pracy > Starszy inspektor

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86237

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Przeprowadza instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników z ogólnymi zasadami BHP;
 • Wystawia skierowania na badania lekarskie wstępne/ okresowe/ kontrolne;
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz w drodze do/ i z miejsca pracy oraz sporządza dokumentację wypadkową;
 • Sporządza ocenę ryzyka zawodowego;
 • Organizuje szkolenia okresowe BHP dla pracowników Inspektoratu;
 • Doradza w zakresie stosowania przepisów i wymagań prawnych w zakresie BHP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie BHP lub wyższe o kierunku lub specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego – 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP;
bez doświadczenia: w przypadku wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności BHP lub podyplomowego w zakresie BHP;
 • Znajomość przepisów z dziedziny BHP;
 • Znajomość Kodeksu Pracy;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Kompetencje: organizacja pracy własnej, dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Najnowsze oferty pracy:

  27.11.2021

  Starszy Inspektor / Specjalista ds. BHP

  Firma: Zoeller Tech Sp. z o.o.

  Lokalizacja: pomorskie / Rekowo Górne k. Redy

  Więcej informacji

  27.11.2021

  Młodszy Specjalista BHP z językiem angielskim

  Firma: Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  26.11.2021

  Inspektor

  Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie / Łódź

  Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Oferty