Inspektor

Inspektor BHP > Oferty pracy > Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 88345

Warunki pracy

Czynniki utrudniające pracę: praca w terenie


kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu - Ośrodki Medycyny Pracy-w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami


Kilka razy w roku: firmy szkoleniowe w związku z organizacją szkoleń bhp. ZUS oraz poradnie lekarskie - sprawy związane z wypadkami przy pracy, pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych dla nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów, stażystów i wolontariuszy
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, sporządzanie dokumentacji z tych postępowań
 • przeprowadzanie kontroli i przeglądów w zakresie bhp w komórkach organizacyjnych Urzędu
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • sprawdzanie i opiniowanie wniosków pracowników o dofinansowanie zakupionych okularów korygujących wzrok przy pracy z komputerem
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy
 • udział w opracowywaniu analizy stanu bhp Urzędu
 • udział w organizacji szkoleń okresowych w zakresie bhp dla pracowników Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dot. bhp i podstawowych przepisów ochrony przeciwpożarowej komunikatywność, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństw i higieny pracy

Najnowsze oferty pracy:

  19.01.2022

  Specjalista ds. BHP i P.Poż / Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska i Systemów Jakości

  Firma: KOMAGRA Sp. z o. o.

  Lokalizacja: mazowieckie / Kosów Lacki

  Więcej informacji

  18.01.2022

  Specjalista ds. BHP

  Firma: Vivia Service Sp. z o. o.

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Więcej informacji

  18.01.2022

  Inspektor ds BHP

  Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

  Lokalizacja: łódzkie / Łódź

  Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Oferty