Tag Archives: zasady BHP

Szkolenia okresowe

IBadmin no comments

Choć prowadzenie szkoleń okresowych jest jedynie namiastką, tego czym na co dzień zajmuje się inspektor BHP, to warto, aby osoby ubiegające się o to stanowisko potrafiły w należycie ciekawy sposób przekazywać wiedzę pracownikom. Przeprowadzenie szkolenia okresowego dotyczącego  zasad i przepisów BHP może wydawać się bardzo  proste,  jednak wielu uczestników podkreśla,

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

IBadmin no comments

Wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu wózka widłowego regulują przepisy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650). I tak, zgodnie z wyżej wymienionym

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawie

IBadmin no comments

W polskim systemie prawnym materiały niebezpieczne definiuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem za materiały niebezpieczne uznaje się w szczególności substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub

Mikroklimat w pomieszczeniu biurowym

IBadmin no comments

Odpowiedni mikroklimat w miejscu pracy wpływa bezpośrednio na samopoczucie i wydajność każdego pracownika biurowego. Zgodnie z zasadami BHP pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania pomieszczenia biurowego w taki sposób, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy. Najlepsze pomieszczenia dla stanowisk komputerowych to takie, których okna wychodzą na stronę północną. Dzięki takiemu rozmieszczeniu,

Ergonomia stanowiska pracy przy komputerze

IBadmin no comments

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy jest jednym z kluczowych elementów przestrzegania zasad BHP. Wszystkie elementy niezbędne do pracy, powinny znajdować się w swobodnym zasięgu ręki, bez konieczności nadmiernego wychylania się i przyjmowania „wymuszonych” pozycji. Monitor powinien znajdować się w odległości od 40 do 75 cm od oczu pracownika. Odległość między sąsiednimi