Tag Archives: BHP w pracy przy użyciu wózka widłowego

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

IBadmin no comments

Wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu wózka widłowego regulują przepisy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650). I tak, zgodnie z wyżej wymienionym