Monthly Archives:Styczeń 2017

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawie

IBadmin no comments

W polskim systemie prawnym materiały niebezpieczne definiuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem za materiały niebezpieczne uznaje się w szczególności substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub

Mikroklimat w pomieszczeniu biurowym

IBadmin no comments

Odpowiedni mikroklimat w miejscu pracy wpływa bezpośrednio na samopoczucie i wydajność każdego pracownika biurowego. Zgodnie z zasadami BHP pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania pomieszczenia biurowego w taki sposób, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy. Najlepsze pomieszczenia dla stanowisk komputerowych to takie, których okna wychodzą na stronę północną. Dzięki takiemu rozmieszczeniu,

Ergonomia stanowiska pracy przy komputerze

IBadmin no comments

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy jest jednym z kluczowych elementów przestrzegania zasad BHP. Wszystkie elementy niezbędne do pracy, powinny znajdować się w swobodnym zasięgu ręki, bez konieczności nadmiernego wychylania się i przyjmowania „wymuszonych” pozycji. Monitor powinien znajdować się w odległości od 40 do 75 cm od oczu pracownika. Odległość między sąsiednimi