O pracy inspektora

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

IBadmin No Comments

praca inspektora BHPStanowisko inspektora BHP podobnie jak inne stanowiska pracy ma zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne oblicze. Choć wykonywanie zawodu inspektora BHP wymaga zaangażowania i niejednokrotnie osoby zatrudnione na tym stanowisku są współodpowiedzialne za niedopilnowanie pewnych spraw, to jednak wiele osób wykonujących ten zawód dostrzega szereg zalet.

Zawód inspektora BHP jest przede wszystkim ceniony za:

 • Jasną ścieżkę kariery. Doświadczeni inspektorzy BHP mogą liczyć na szybki awans na stanowisko starszego inspektora.
 • Bardzo dobre zarobki na polskim rynku pracy. Inspektorzy BHP mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 4300 zł brutto.
 • Dynamiczny charakter pracy pozbawiony monotonii. Praca na stanowisku inspektora BHP jest wprost idealna dla ludzi ceniących sobie różnorodność oraz pracę z ludźmi.
 • Pracę w dziedzinie, która nigdy nie zniknie. Inspektorzy BHP mają wysoką gwarancje, że ich wiedza i kwalifikacje zawsze będą potrzebne.

Do głównych minusów pracy na tym stanowisku, które najczęściej są wyszczególniane przez inspektorów BHP, zalicza się:

 • Stresujący charakter pracy i stosunkowo duża odpowiedzialność,
 • Odpowiedzialność karną za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków tj. jakiekolwiek próby ukrycia wypadków przy pracy lub brak szkoleń dla pracowników,
 • Częste szkolenia dokształcające oraz zmiany w przepisach BHP, które dla niektórych osób mogą być uciążliwe i męczące.

Jaki powinien być inspektor BHP?

IBadmin No Comments

inspektor BHP wymaganiaGłównym zadaniem osób pracujących na stanowisku inspektora BHP jest czuwanie nad bezpieczeństwem zatrudnionych w danej organizacji osób. Choć uprawnienia inspektorów BHP oraz długoletnie doświadczenie stanowią ważny czynnik podczas wyboru idealnego kandydata na to stanowisko, to jednak cechy osobowości oraz kompetencje miękkie są równie bardzo cenione.

Do nadrzędnych cech, którymi powinien odznaczać się inspektor BHP, zalicza się:

 • Odpowiedzialność oraz sumienność. Na inspektorach BHP ciąży ogromna odpowiedzialność za dokładne przekazanie wszelkich wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa przez pracowników. Ewentualne zaniedbania są surowo karane, a za umyślne złamanie przepisów inspektorom BHP grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.
 • Umiejętność przekazywania wiedzy innym. W przypadku pracy inspektora BHP umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne. Inspektorzy mają za zadanie dokładnie, jasno i w możliwie prosty sposób przekazać zatrudnionym osobom zasady przestrzegania określonych norm.
 • Samorozwój oraz otwartość na zdobywanie nowej wiedzy. Normy i przepisy dotyczące BHP są aktualizowane, w tym wypadku głównym zadaniem inspektora BHP jest systematyczne pogłębianie swojej wiedzy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji. Bardzo często od inspektorów BHP oczekuje się sprawdzania, czy osoby zatrudniane na danym stanowisku, przestrzegają przepisów z zakresu BHP. Inspektorzy mają zatem wpływ na podjęcie decyzji o zwolnieniu jednostki, która nie stosuje się do określonych w organizacji norm.

Szkolenia okresowe

IBadmin No Comments

szkolenia okresoweChoć prowadzenie szkoleń okresowych jest jedynie namiastką, tego czym na co dzień zajmuje się inspektor BHP, to warto, aby osoby ubiegające się o to stanowisko potrafiły w należycie ciekawy sposób przekazywać wiedzę pracownikom.

Przeprowadzenie szkolenia okresowego dotyczącego  zasad i przepisów BHP może wydawać się bardzo  proste,  jednak wielu uczestników podkreśla, że szkolenia te są często bardzo nudne i monotonne.

Inspektorzy BHP, którzy przygotowują się do przeprowadzenia szkolenia okresowego dla zatrudnionych w zakładzie osób, powinny wziąć pod uwagę kilka znaczących kwestii, które sprawią, że ich szkolenie przebiegnie w sposób pozytywny i co najważniejsze efektywny.

Po pierwsze: Dostosuj formę i sposób wypowiedzi do danego stanowiska pracy. W tym przypadku inaczej będzie wyglądało szkolenie BHP dla osób zatrudnionych na stanowisku księgowych, a inaczej dla pracowników fizycznych. W tym przypadku nie chodzi o treść danego szkolenia, ale o dostosowanie jego formy do konkretnej grupy społecznej. Pracownikom, którzy na co dzień poruszają się wózkami widłowymi, trzeba jasno i klarownie przekazać jakie niebezpieczeństwa mogą im grozić.

Po drugie: Pomoce audiowizualne. Powszechnie wiadomo, że przekazywanie wiedzy za pomocą obrazów jest bardziej efektywne, niż monotonne i nużące wykłady. Warto, aby inspektorzy BHP posiłkowali się filmem instruktażowym podczas szkoleń.

Po trzecie: Niezbędne przykłady z życia codziennego. W przekonaniu słuchaczy do  wiarygodności przekazywanych informacji pomogą statystyki oraz fakty, zaczerpnięte z życia codziennego.

Po czwarte: Niezastąpiony dialog. Warto, aby inspektorzy BHP podczas prowadzenia szkolenia pozwolili uczestnikom brać w nim czynny udział. Forma zajęć uwzględniająca dialog i konwersacje pomoże zwiększyć efektywność szkolenia okresowego.

Pożądane umiejętności inspektora BHP

IBadmin No Comments

umiejętności inspektora BHPInspektor BHP to osoba, która powinna odznaczać się wysokimi kwalifikacjami oraz obszerną wiedzą na temat wdrażania, funkcjonowania i kontrolowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce, w której jest zatrudniona.

Do najczęstszych wymagań stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. BHP należy przede wszystkim niepodważalna znajomość przepisów i zasad BHP. Dodatkowo osoby piastujące stanowisko inspektora BHP powinny posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Ponadto inspektorzy powinni umiejętnie wdrażać i zarządzać systemem BHP zgodnie z założeniami normy ISO.

Do dodatkowych umiejętności inspektorów BHP zalicza się posiadanie przez kandydatów czynnego  prawa jazdy kategorii B, komunikatywną znajomość języka angielskiego, która ułatwia komunikację z audytorami, a także umiejętną obsługę programów komputerowych.

Praca na stanowisku inspektora BHP wiąże się z systematycznym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego też umiejętności komunikacyjne są w tym przypadku bardzo ważne. Atutem inspektorów jest również umiejętność wystąpień publicznych, która zdecydowanie ułatwia im prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Pomimo, iż przepisy prawne nie zawierają szczegółowych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, inspektorzy BHP, powinni odznaczać się dobrą kondycją fizyczną. Choć praca inspektora BHP zaliczana jest do prac lekkich, to warto zaznaczyć, iż w niektórych miejscach pracy np. kopalniach lub zakładach przemysłowych predyspozycje zdrowotne mają bardzo duże znaczenie.

Formalne wymagania i codzienne obowiązki inspektora BHP

IBadmin No Comments

wymagania inspektora BHPInspektorem BHP może zostać osoba, która posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, aby otrzymać stanowisko inspektora BHP, należy posiadać niezbędne do wykonywania tego zawodu aktualne uprawnienia.

Obowiązkiem każdego inspektora BHP jest również systematyczne doskonalenie swojej wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach okresowych, które powinien ponawiać minimum co 6 lat. Rozwój naukowo-technologiczny oraz coraz większe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w miejscu pracy, to główny czynnik, który zmusza inspektorów BHP do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Stanowisko inspektora BHP plasuje się na najniższym szczeblu zatrudnienia w tym zawodzie. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku BHP, a także  osoby, które posiadają dyplom studiów podyplomowych na wyżej wymienionym kierunku, mogą ubiegać się wyższe stanowiska specjalistyczne tj.:

 • Starszy inspektor do spraw BHP
 • Specjalista do spraw BHP
 • Starszy specjalista do spraw BHP
 • Główny specjalista do spraw BHP

Do głównych zadań inspektorów BHP zatrudnionych w odpowiednim zakładzie pracy należy:

 • Nadzór nad poprawnym przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
 • Prowadzenie rejestru wypadków
 • Doskonalenie systemu zarządzania BHP
 • Kontrola oraz archiwizacja dokumentacji BHP
 • Prowadzenie okresowych szkoleń z zakresu BHP

Zakres obowiązków inspektora BHP

IBadmin No Comments

zakres obowiązkówW dużym uproszczeniu inspektor BHP odpowiada za stan miejsca pracy i opracowanie takich reguł co do jego budowy, rozplanowania itp., aby osoby na nim wykonywały pracę w optymalnych warunkach, nie zagrażających ich życiu i zdrowiu. Często wiąże się to również z przeprowadzaniem szkoleń oraz bieżącym informowaniem właściciela placówki o jej stanie.

Kontrolowanie i szkolenie

Okresowe analizy danego miejsca oraz sposobu pracy poszczególnych osób w danym miejscu są konieczne i znacznie zmniejszyły liczbę wypadków w miejscach pracy w ostatnich latach. To ważne, ponieważ postępująca informatyzacja wiąże się często z wprowadzaniem do biur i zakładów maszyn, których nieprawidłowa obsługa może być katastrofalna w skutkach. Dziś szczególnie trzeba mówić o bezpieczeństwie pracowników oraz przestrzegać ich, aby sami nie stanowili oni zagrożenia zarówno dla siebie, jak i pozostałych współpracowników.

Często inspektor BHP opracowuje nowe zasady pracy, wraz z modernizacją danego zakładu oraz wprowadzeniem nowych pracowników do załogi. Osoba na tym stanowisku musi zadbać, aby instrukcje BHP były znane każdemu pracownikowi i wywieszone w widocznym miejscu.

Praca nawet na urlopie

IBadmin No Comments

Wiecie co to jest skrzywienie zawodowe? Na pewno wiecie, bo pewnie sami tak macie. Zrozumiecie zatem moje postępowanie związane z pracą w bezpieczeństwie i higienie pracy, którą wykonuję od blisko dwudziestu lat. Na stanowisku inspektora bhp Pruszków pracuję od 3 lat i chwalę sobie swoje zajęcie. Lubię kontrolować stan budynków  pod względem bhp, tak samo jak lubię swoją pracę papierkową.

Bauarbeiter zwinkertPraca na tyle mocno wpływa na moje życie prywatne, że nie potrafię ich rozgraniczyć tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Wyobraźcie teraz sobie taką sytuację. Jest lato, macie urlop i wyjeżdżacie z rodziną na tygodniowe wakacje nad polskie morze. Zarabiacie całkiem sporo, dlatego możecie pozwolić sobie na miejsca noclegowe w trzygwiazdkowym hotelu z basenem. Zapowiada się naprawdę udany wyjazd.

A teraz do tego wszystkiego dodajcie fakt, że jesteście inspektorami bhp i każdy obiekt, który odwiedzacie, od razu sprawdzacie pod kątem swojej pracy. Nikt wam za to nie płaci, ale wy swoją pracę macie tak bardzo zakorzenioną w umyśle, że od razu wszystko analizujecie. Z tygodniowego wyjazdu, który miał być oderwaniem od życia zawodowego wychodzi więc wam nieco mniej przyjemny wyjazd, w którym praca cały czas czai się gdzieś za rogiem. Nie dziwię się, że rodzina ma mi za złe mój pracoholizm. Sam jestem na siebie zły.

Karma dopadnie każdego

IBadmin No Comments

Życie, jeśli chce potrafi być bardzo ironiczne i dać niezłego kopa w tyłek. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku mojego brata, Wojtka, który jako inspektor BHP Jastrzębie Zdrój zajmuje się przestrzeganiem przepisów bhp przez poszczególne firmy. Wojtek słynie ze swojej stanowczości i poczucia prawidłowego wypełniania obowiązków zawodowych. Nigdy nie słyszałem, by kiedykolwiek poszedł na jakieś ustępstwo lub dał się przebłagać i wymierzył mniej surową karę. Wojtek to prawdziwy formalista – czasem myślę, że byłby świetnym policjantem lub wojskowym.

42To właśnie mój brat, urodzony egzekutor wszelkich zasad bhp nie podporządkował się podstawowym zasadom i nabił sobie niezłego guza, który przez długi czas pięknie dekorował mu czoło. Otóż Wojtek, spiesząc się do pracy zignorował ostrzeżenie o świeżo umytej posadzce w naszej klatce i zamiast spokojnie zejść na dół trzymając się poręczy, puścił się biegiem po mokrych schodkach, w pewnym momencie stracił równowagę i runął jak długi w dół. Nie wiem jakim cudem skończyło się tylko na guzie i kilku siniakach, bo gdy patrzyłem z góry na tą wywrotkę to wyglądało tak, jakby Wojtek miał się już nigdy nie podnieść.

Myślę, że nauczka, jaką dostał od losu wiele nauczyła mojego brata. Teraz przestanie uważać się za lepszego od innych i sam zacznie stosować się do swoich zaleceń.

Sposób na zmęczenie

IBadmin No Comments

Do końca tego dnia pracy mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, a mimo to straszliwie nie chce mi się pracować i wykonywać swoich obowiązków. Niemal codziennie, około godziny 13.00 mam bardzo poważny opad sił i spadek energii, który staram się zniwelować. Wykonywanie swoich obowiązków, gdy nie ma się ochoty na nic innego poza snem i odpoczynkiem jest okropnie trudne, więc nie dziwota, że od czasu do czasu nie radzę sobie z tym.

40Dobrym sposobem na obudzenie organizmu i zabranie się do roboty są sytuacje nagłe lub kryzysowe, inspektor BHP Bydgoszcz. Przykładowo, nie dalej jak dwa tygodnie temu, około godziny 12.00, czyli na godzinę przed moim zwyczajowym spadkiem formy dostałem pilne wezwanie do jednego z zakładów pracy, w którym pracuję jako inspektor. Okazało się, że jednemu z pracowników spadł na stopę jakiś wielki karton z ciężkimi rzeczami, stopa została zgnieciona, a ja byłem niezbędny do spisania odpowiednich protokołów i uzupełnienia dokumentacji.

Wyjazd do firmy zajął mi kilka godzin i sprawił, że szybko zapomniałem o zmęczeniu i obniżeniu wydajności pracy. Nikomu nie życzę źle, ale nie miałbym nic przeciwko, gdyby takie nagłe akcje nie zdarzały się częściej. Wtedy na pewno uznałbym swoją pracę za przyjemniejszą niż jest w rzeczywistości.

O instrukcjach

IBadmin No Comments

Jednym z moich głównych obowiązków jako inspektora BHP, inspektor BHP Wrocław, jest sporządzanie instrukcji BHP dla poszczególnych zawodów. Dla tych, którzy nie siedzą w branży BHP i nie znają się na naszych obowiązkach pragnę naświetlić choć trochę temat instrukcji i ich zastosowania.

39Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określającym najważniejsze aspekty danego stanowiska pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla wszystkich instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Jednym z głównych zadań instrukcji jest określenie bezpiecznych czynności wykonywanych przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy oraz dodatkowo powinien się w niej znaleźć certyfikat bezpieczeństwa. Co więcej, w instrukcji znaleźć można również: zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników i zasady postępowania podczas wypadku.

Instrukcje BHP powinny zostać umieszczone w łatwo dostępnym dla danego pracownika miejscu, a każdy zatrudniony powinien zostać zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych na jego stanowisku pracy. Dodatkowo, po zapoznaniu się z instrukcją, pracownik ma obowiązek potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.