ścieżka karieryWspółczesne przedsiębiorstwa przemysłowe kładą duży nacisk na bezpieczne i higieniczne wykonywanie obowiązków przez zatrudnianych pracowników. Przyczyn coraz większego zainteresowania zasadami BHP  jest  bardzo wiele, aczkolwiek do najważniejszych zalicza się:

  • Rozwój technologiczny małych i dużych przedsiębiorstw
  • Praca przy użyciu skomplikowanych maszyn produkcyjnych
  • Rosnąca liczba wypadków podczas pracy
  • Zaostrzenie przepisów BHP oraz surowe kary za ich nieprzestrzeganie

Rosnące znaczenie dziedziny BHP sprawia, że coraz więcej ludzi podejmuje decyzje o zdobyciu tytułu inspektora ds. BHP, który może otrzymać  w technikum lub na studiach podyplomowych. Dużym atutem, który wpływa na decyzję ukończenia szkoły o kierunku BHP, jest możliwość podnoszenia kwalifikacji, a przy tym uzyskiwania coraz wyższych specjalizacji. Wykształcenie, staż pracy oraz doświadczenie zawodowe to główne elementy, dzięki którym osoby specjalizujące się w dziedzinie BHP, mogą zdobywać wyższe stanowiska.

  • Inspektorem BHP może zostać osoba, która posiada tytuł technika do spraw BHP, a także absolwent studiów wyższych lub podyplomowych kierunkowych.
  • Inspektorzy BHP, posiadający zaledwie tytuł technika, po odbyciu 3-letniej praktyki w służbie BHP,  mogą ubiegać się o  tytuł starszego inspektora. Inspektorzy po studiach wyższych mogą od razu piastować to stanowisko
  • Absolwenci studiów wyższych po roku pracy na stanowisku starszego inspektora, mogą ubiegać się o tytuł specjalisty ds. BHP, po trzech latach o tytuł starszego specjalisty ds. BHP, a po pięciu latach mogą otrzymać posadę głównego specjalisty ds. BHP

Jak widać ścieżka kariery początkującego inspektora BHP, jest bardzo długa, aczkolwiek jasno i klarownie przedstawiona przez rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *