umiejętności inspektora BHPInspektor BHP to osoba, która powinna odznaczać się wysokimi kwalifikacjami oraz obszerną wiedzą na temat wdrażania, funkcjonowania i kontrolowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce, w której jest zatrudniona.

Do najczęstszych wymagań stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. BHP należy przede wszystkim niepodważalna znajomość przepisów i zasad BHP. Dodatkowo osoby piastujące stanowisko inspektora BHP powinny posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Ponadto inspektorzy powinni umiejętnie wdrażać i zarządzać systemem BHP zgodnie z założeniami normy ISO.

Do dodatkowych umiejętności inspektorów BHP zalicza się posiadanie przez kandydatów czynnego  prawa jazdy kategorii B, komunikatywną znajomość języka angielskiego, która ułatwia komunikację z audytorami, a także umiejętną obsługę programów komputerowych.

Praca na stanowisku inspektora BHP wiąże się z systematycznym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego też umiejętności komunikacyjne są w tym przypadku bardzo ważne. Atutem inspektorów jest również umiejętność wystąpień publicznych, która zdecydowanie ułatwia im prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Pomimo, iż przepisy prawne nie zawierają szczegółowych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, inspektorzy BHP, powinni odznaczać się dobrą kondycją fizyczną. Choć praca inspektora BHP zaliczana jest do prac lekkich, to warto zaznaczyć, iż w niektórych miejscach pracy np. kopalniach lub zakładach przemysłowych predyspozycje zdrowotne mają bardzo duże znaczenie.

 Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *