wymagania inspektora BHPInspektorem BHP może zostać osoba, która posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, aby otrzymać stanowisko inspektora BHP, należy posiadać niezbędne do wykonywania tego zawodu aktualne uprawnienia.

Obowiązkiem każdego inspektora BHP jest również systematyczne doskonalenie swojej wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach okresowych, które powinien ponawiać minimum co 6 lat. Rozwój naukowo-technologiczny oraz coraz większe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w miejscu pracy, to główny czynnik, który zmusza inspektorów BHP do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Stanowisko inspektora BHP plasuje się na najniższym szczeblu zatrudnienia w tym zawodzie. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku BHP, a także  osoby, które posiadają dyplom studiów podyplomowych na wyżej wymienionym kierunku, mogą ubiegać się wyższe stanowiska specjalistyczne tj.:

  • Starszy inspektor do spraw BHP
  • Specjalista do spraw BHP
  • Starszy specjalista do spraw BHP
  • Główny specjalista do spraw BHP

Do głównych zadań inspektorów BHP zatrudnionych w odpowiednim zakładzie pracy należy:

  • Nadzór nad poprawnym przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników
  • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
  • Prowadzenie rejestru wypadków
  • Doskonalenie systemu zarządzania BHP
  • Kontrola oraz archiwizacja dokumentacji BHP
  • Prowadzenie okresowych szkoleń z zakresu BHP

 Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *