Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

Inspektor BHP > Zasady BHP > Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

BHP na stanowisku operatora wózka widłowego

Wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu wózka widłowego regulują przepisy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650).

I tak, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, do obsługi wózka jezdniowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył osiemnaście lat, uzyskał odpowiednie uprawnienia operatora, bądź też imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, które jest ważne jedynie na terenie konkretnego zakładu pracy tegoż pracodawcy. Operator musi także odbyć specjalne szkolenie bhp oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Operatorzy wózków jezdniowych zasilanych gazem nie mogą samodzielnie wymieniać butli z gazem. Tę czynność musi wykonywać osoba do tego uprawniona.

Pracodawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wózka, w tym skontrolowania wszystkich elementów, mechanizmów i układów. Oczywiście niedopuszczalne jest użytkowanie niesprawnego pojazdu, bądź takiego któremu brakuje jakiegokolwiek osprzętu. Pracodawca musi przekazać również wszelkie informacje dotyczące warunków eksploatacji danego wózka jezdniowego, a także zapewnić odpowiedni nadzór nad pracą przy użyciu w/w pojazdu.

Pracodawca ustala dodatkowo, jakie środki ochrony indywidualnej oraz jaka odzież i obuwie robocze jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze oferty pracy:

  17.05.2022

  Inspektor / Specjalista ds. BHP

  Firma: FAKRO

  Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

  Więcej informacji

  17.05.2022

  Specjalista ds. BHP

  Firma: NES Global Talent

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie /

  Więcej informacji

  17.05.2022

  Specjalista ds. BHP

  Firma: NES Global Talent

  Lokalizacja: małopolskie /

  Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Oferty