O instrukcjach

Inspektor BHP > O pracy inspektora BHP > O instrukcjach

O instrukcjach

Jednym z moich głównych obowiązków jako inspektora BHP, inspektor BHP Wrocław, jest sporządzanie instrukcji BHP dla poszczególnych zawodów. Dla tych, którzy nie siedzą w branży BHP i nie znają się na naszych obowiązkach pragnę naświetlić choć trochę temat instrukcji i ich zastosowania.

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określającym najważniejsze aspekty danego stanowiska pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla wszystkich instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Jednym z głównych zadań instrukcji jest określenie bezpiecznych czynności wykonywanych przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy oraz dodatkowo powinien się w niej znaleźć certyfikat bezpieczeństwa. Co więcej, w instrukcji znaleźć można również: zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników i zasady postępowania podczas wypadku.

Instrukcje BHP powinny zostać umieszczone w łatwo dostępnym dla danego pracownika miejscu, a każdy zatrudniony powinien zostać zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych na jego stanowisku pracy. Dodatkowo, po zapoznaniu się z instrukcją, pracownik ma obowiązek potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

  29.11.2022

  Specjalista ds. BHP i OŚ

  Firma: Fashion Choice PTE LTD.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Więcej informacji

  29.11.2022

  Specjalista ds. BHP i OŚ

  Firma: Fashion Choice PTE LTD.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Magnice

  Więcej informacji

  29.11.2022

  Specjalista / Specjalistka ds. BHP

  Firma: Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Oferty