O instrukcjach

Inspektor BHP > O pracy inspektora BHP > O instrukcjach

O instrukcjach

Jednym z moich głównych obowiązków jako inspektora BHP, inspektor BHP Wrocław, jest sporządzanie instrukcji BHP dla poszczególnych zawodów. Dla tych, którzy nie siedzą w branży BHP i nie znają się na naszych obowiązkach pragnę naświetlić choć trochę temat instrukcji i ich zastosowania.

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określającym najważniejsze aspekty danego stanowiska pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Szczegółowe wymagania dla wszystkich instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Jednym z głównych zadań instrukcji jest określenie bezpiecznych czynności wykonywanych przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy oraz dodatkowo powinien się w niej znaleźć certyfikat bezpieczeństwa. Co więcej, w instrukcji znaleźć można również: zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników i zasady postępowania podczas wypadku.

Instrukcje BHP powinny zostać umieszczone w łatwo dostępnym dla danego pracownika miejscu, a każdy zatrudniony powinien zostać zapoznany z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych na jego stanowisku pracy. Dodatkowo, po zapoznaniu się z instrukcją, pracownik ma obowiązek potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze oferty pracy:

  17.05.2022

  Inspektor / Specjalista ds. BHP

  Firma: FAKRO

  Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

  Więcej informacji

  17.05.2022

  Specjalista ds. BHP

  Firma: NES Global Talent

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie /

  Więcej informacji

  17.05.2022

  Specjalista ds. BHP

  Firma: NES Global Talent

  Lokalizacja: małopolskie /

  Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Oferty