Inspektor bhp: praca, uprawnienia, obowiązki, zarobki

Zacznij pracę jako specjalista stojący na straży przestrzegania norm i przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Co trzeba zrobić, by podjąć zatrudnienie w tym charakterze? Czego można oczekiwać w czasie codziennych obowiązków? Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego o tym zawodzie.

Specjalista bhp – aktualne oferty zatrudnienia

18 Maj 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: Teleyard Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Co będzie należało do Twoich zadań: Bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP oraz sporządzanie dokumentacji Przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja...

Więcej szczegółów

18 Maj 2022

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Firma: Bakoma Sp. z o. o.

Lokalizacja: mazowieckie / Elżbietów

ZADANIA: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym Zakładu Pracy, w tym w szczególności za: Zapewnienie kontroli, konserwacji oraz przeglądów, napraw i wymiany urządzeń i sprzętu...

Więcej szczegółów

17 Maj 2022

Inspektor / Specjalista ds. BHP

Firma: FAKRO

Lokalizacja: małopolskie / Nowy Sącz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: przeprowadzanie szkoleń okresowych i wstępnych bhp dla pracowników przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP udział w postępowaniach powypadkowych...

Więcej szczegółów

17 Maj 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: NES Global Talent

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie /

Zakres obowiązków : kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska, współudział w opracowywaniu IBWR, instrukcji stanowiskowych i oceny ryzyka dla zadania, realizacja zadań i procedur...

Więcej szczegółów

17 Maj 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: NES Global Talent

Lokalizacja: małopolskie /

Zakres obowiązków : kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska, współudział w opracowywaniu IBWR, instrukcji stanowiskowych i oceny ryzyka dla zadania, realizacja zadań i procedur...

Więcej szczegółów

17 Maj 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: NES Global Talent

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Zakres obowiązków : kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska, współudział w opracowywaniu IBWR, instrukcji stanowiskowych i oceny ryzyka dla zadania, realizacja zadań i procedur...

Więcej szczegółów
Więcej ofert pracy

Obowiązki inspektora bhp

Inspektor bhp to bardzo odpowiedzialna funkcja. Specjalista dba o bezpieczeństwo i wspólne dobro wszystkich zatrudnionych w firmie. Musi również reagować, kiedy zauważy, że coś zagraża zdrowiu pracowników.

Zakres obowiązków inspektora bhp jest dość szeroki. Przede wszystkim przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod kątem przestrzegania w nim przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor zwraca uwagę na czynniki uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne, informuje o nich kadrę zarządzającą i przedstawia propozycje usunięcia zagrożeń. Sporządza okresowe raporty, bierze udział w opracowywaniu szczegółowych wytycznych i regulaminów pracy, a także w tworzeniu planów modernizacji przedsiębiorstw czy placówek. Do obowiązków inspektora bhp należy też ocenianie ryzyka zawodowego występującego w ramach poszczególnych stanowisk oraz tworzenie raportów na temat występowania chorób zawodowych w zakładzie pracy.
Inspektor bhp ma również prawo wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Odsuwa od pracy osoby, które z różnych względów nie mogą wykonywać danych obowiązków. Bierze też udział w dochodzeniach powypadkowych i tworzy związaną z nimi dokumentację.

Monitorowanie warunków pracy

Monitorowanie
warunków pracy

Wskazywanie zagrożeń

Wskazywanie
zagrożeń

Tworzenie raportów bph

Tworzenie
raportów bph

Sporządzanie wytycznych

Sporządzanie
wytycznych

Ocenianie ryzyka

Ocenianie
ryzyka

Udział w dochodzeniach

Udział
w dochodzeniach

Kto może zostać inspektorem bhp?

Inspektor bhp musi odznaczać się wachlarzem specyficznych cech osobowości.

Osoby zainteresowane pracą w służbie bph na początek powinny zapoznać się z wytycznymi i ograniczeniami podanymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. CIOP zwraca uwagę, że „Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być osobą odporną emocjonalnie oraz samodzielną i niezależną w działaniu, niepoddającą się łatwo sugestiom innych osób. Powinien umieć łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a jednocześnie mieć zdolność przekonywania ich do swoich racji, aby być skutecznym w działaniu”. Instytucja w szczególności podkreśla, że wypełnianie obowiązków inspektora bhp wymaga dużej wytrwałości, a także cierpliwości, dokładności, umiejętności zwracania uwagi na detale, które mogą zaważyć o bezpieczeństwie pracowników. Ważne są dobra pamięć, refleks, zdolność logicznego myślenia, szczególnie jeśli chodzi o zauważanie związków przyczynowo-skutkowych, a także komunikatywność, dobry wzrok, słuch, koordynacja wzrokowo-ruchowa i inne.

Jak zostać inspektorem bhp?

Wymagania

Służba bph jest w Polsce regulowana prawnie. Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko inspektora bph, zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, § 4. Wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników służby bhp.

Technik bhp

Inspektorem bhp może zostać osoba, która uzyskała tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Tytuł ten można uzyskać po przystąpieniu do egzaminu zawodowego. Przystępują do niego osoby kończące szkołę branżową lub kurs zawodowy.

Studia bhp

Na wyższym stanowisku, tj. starszego inspektora bhp, wymagane jest wyższe wykształcenie kierunkowe/podyplomowe kierunkowe lub łącznie tytuł technika oraz odpowiedni staż pracy w służbie bhp. Wymagania dotyczące wykształcenia są wyższe w stosunku osób zarządzających zespołem.

Ścieżka zawodowa

Służba bhp umożliwia awans zawodowy po uzupełnieniu kwalifikacji i odpowiednim stażu zatrudnienia. Starszy inspektor bhp może starać się o stanowisko specjalisty ds. bhp, starszego specjalisty i wreszcie głównego specjalisty ds. bhp.

Praca dla inspektora BHP

Nie w każdej firmie zatrudniony jest inspektor bhp – w zależności od okoliczności pracodawca może zlecić wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy czy zlecić obowiązki związane ze służbą bhp mającemu kwalifikacje pracownikowi zatrudnionemu do innej pracy itp. Szczegółowych instrukcji dostarcza Kodeks pracy (art. 23711). Warto też pamiętać, że inspektorzy bhp nie zawsze są zatrudniani w pełnym wymiarze godzin. Mogą pracować samodzielnie lub w wieloosobowych zespołach. Warunki wykonywania pracy są zatem bardzo różne.

Kontrola

Bezpieczeństwo

Higiena pracy

Szkolenie

Raport bhp

Modernizacja firmy

Ocena ryzyka

Inspektor bhp – specyfika pracy

Czy warto robić prawo jazdy kategorii B?

Poznaj zakres obowiązków inspektora BHP

Poznaj zakres obowiązków inspektora BHP

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

Jaki powinien być inspektor BHP?

Jaki powinien być inspektor BHP?

Ile zarabia inspektor bhp?