Inspektor bhp: praca, uprawnienia, obowiązki, zarobki

Zacznij pracę jako specjalista stojący na straży przestrzegania norm i przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Co trzeba zrobić, by podjąć zatrudnienie w tym charakterze? Czego można oczekiwać w czasie codziennych obowiązków? Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego o tym zawodzie.

Specjalista bhp – aktualne oferty zatrudnienia

18 Sty 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: Vivia Service Sp. z o. o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Zadania na stanowisku: Prowadzenie analizy i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja; Podnoszenie świadomości pracowników oraz rozwijanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy; Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat zastosowania nowych...

Więcej szczegółów

18 Sty 2022

Inspektor ds BHP

Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy i musimy dokładać wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy czuli się bezpieczni, spełnieni, zmotywowani i silni. Dlatego poszukujemy zmotywowanej osoby na stanowisko Inspektor ds BHP, która pomoże nam w...

Więcej szczegółów

17 Sty 2022

Specjalista ds. BHP / Starszy Inspektor ds. BHP

Firma: Zoeller Tech Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Rekowo Górne k. Redy (pow. pucki; gm. Puck)

Opis stanowiska: realizacja zadań służby BHPzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji BHP przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP doradztwo, proponowanie...

Więcej szczegółów

17 Sty 2022

Młodszy Specjalista BHP z językiem angielskim

Firma: Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków Realizacja zadań wynikających z prawnych obowiązków służb BHP (firma o charakterze przemysłowym) Prowadzenie szkoleń wstępnych / okresowych oraz wdrażanie inicjatyw wspierających kulturę bezpieczeństwa pracy Prowadzenie niezbędnych...

Więcej szczegółów

17 Sty 2022

Koordynator ds. Higieny Zakładu

Firma: SuperDrob S.A.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Twój zakres obowiązków: systematyczna kontrola higieny w Zakładzie Produkcyjnym, kontrola przestrzegania zasad i przepisów związanych z Higieną Zakładu, bieżąca współpraca i nadzór firmy myjącej Zakład, przegląd obiektów Oddziału w zakresie higieny,...

Więcej szczegółów

17 Sty 2022

Specjalista ds. BHP

Firma: SALAG Sp. z o.o. S.K.

Lokalizacja: podlaskie / Suwałki

Główne zadania i obowiązki: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP Udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Planowanie i nadzorowanie badań i pomiarów środowiska pracy Analiza wypadków przy pracy Współpraca z...

Więcej szczegółów
Więcej ofert pracy

Obowiązki inspektora bhp

Inspektor bhp to bardzo odpowiedzialna funkcja. Specjalista dba o bezpieczeństwo i wspólne dobro wszystkich zatrudnionych w firmie. Musi również reagować, kiedy zauważy, że coś zagraża zdrowiu pracowników.

Zakres obowiązków inspektora bhp jest dość szeroki. Przede wszystkim przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod kątem przestrzegania w nim przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor zwraca uwagę na czynniki uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne, informuje o nich kadrę zarządzającą i przedstawia propozycje usunięcia zagrożeń. Sporządza okresowe raporty, bierze udział w opracowywaniu szczegółowych wytycznych i regulaminów pracy, a także w tworzeniu planów modernizacji przedsiębiorstw czy placówek. Do obowiązków inspektora bhp należy też ocenianie ryzyka zawodowego występującego w ramach poszczególnych stanowisk oraz tworzenie raportów na temat występowania chorób zawodowych w zakładzie pracy.
Inspektor bhp ma również prawo wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Odsuwa od pracy osoby, które z różnych względów nie mogą wykonywać danych obowiązków. Bierze też udział w dochodzeniach powypadkowych i tworzy związaną z nimi dokumentację.

Monitorowanie warunków pracy

Monitorowanie
warunków pracy

Wskazywanie zagrożeń

Wskazywanie
zagrożeń

Tworzenie raportów bph

Tworzenie
raportów bph

Sporządzanie wytycznych

Sporządzanie
wytycznych

Ocenianie ryzyka

Ocenianie
ryzyka

Udział w dochodzeniach

Udział
w dochodzeniach

Kto może zostać inspektorem bhp?

Inspektor bhp musi odznaczać się wachlarzem specyficznych cech osobowości.

Osoby zainteresowane pracą w służbie bph na początek powinny zapoznać się z wytycznymi i ograniczeniami podanymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. CIOP zwraca uwagę, że „Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być osobą odporną emocjonalnie oraz samodzielną i niezależną w działaniu, niepoddającą się łatwo sugestiom innych osób. Powinien umieć łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a jednocześnie mieć zdolność przekonywania ich do swoich racji, aby być skutecznym w działaniu”. Instytucja w szczególności podkreśla, że wypełnianie obowiązków inspektora bhp wymaga dużej wytrwałości, a także cierpliwości, dokładności, umiejętności zwracania uwagi na detale, które mogą zaważyć o bezpieczeństwie pracowników. Ważne są dobra pamięć, refleks, zdolność logicznego myślenia, szczególnie jeśli chodzi o zauważanie związków przyczynowo-skutkowych, a także komunikatywność, dobry wzrok, słuch, koordynacja wzrokowo-ruchowa i inne.

Jak zostać inspektorem bhp?

Wymagania

Służba bph jest w Polsce regulowana prawnie. Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko inspektora bph, zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, § 4. Wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników służby bhp.

Technik bhp

Inspektorem bhp może zostać osoba, która uzyskała tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Tytuł ten można uzyskać po przystąpieniu do egzaminu zawodowego. Przystępują do niego osoby kończące szkołę branżową lub kurs zawodowy.

Studia bhp

Na wyższym stanowisku, tj. starszego inspektora bhp, wymagane jest wyższe wykształcenie kierunkowe/podyplomowe kierunkowe lub łącznie tytuł technika oraz odpowiedni staż pracy w służbie bhp. Wymagania dotyczące wykształcenia są wyższe w stosunku osób zarządzających zespołem.

Ścieżka zawodowa

Służba bhp umożliwia awans zawodowy po uzupełnieniu kwalifikacji i odpowiednim stażu zatrudnienia. Starszy inspektor bhp może starać się o stanowisko specjalisty ds. bhp, starszego specjalisty i wreszcie głównego specjalisty ds. bhp.

Praca dla inspektora BHP

Nie w każdej firmie zatrudniony jest inspektor bhp – w zależności od okoliczności pracodawca może zlecić wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy czy zlecić obowiązki związane ze służbą bhp mającemu kwalifikacje pracownikowi zatrudnionemu do innej pracy itp. Szczegółowych instrukcji dostarcza Kodeks pracy (art. 23711). Warto też pamiętać, że inspektorzy bhp nie zawsze są zatrudniani w pełnym wymiarze godzin. Mogą pracować samodzielnie lub w wieloosobowych zespołach. Warunki wykonywania pracy są zatem bardzo różne.

Kontrola

Bezpieczeństwo

Higiena pracy

Szkolenie

Raport bhp

Modernizacja firmy

Ocena ryzyka

Inspektor bhp – specyfika pracy

Czy warto robić prawo jazdy kategorii B?

Poznaj zakres obowiązków inspektora BHP

Poznaj zakres obowiązków inspektora BHP

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

Jaki powinien być inspektor BHP?

Jaki powinien być inspektor BHP?

Ile zarabia inspektor bhp?